معرفی فضا و کلاس های مدرسه  
 
 
پیش دبستان و دبستان غیر دولتی سام؛  در دو طبقه دارای 11 باب کلاس درس که کلیه کلاس ها مجهز به کمد مخصوص دانش آموزان بوده تا از حمل وسایل سنگین غیر ضروری جلوگیری شود.
 
همچنین کلاس ها دارای ویدئو پروژکتور و تخته هوشمند است. این واحد آموزشی دارای کتابخانه و آزمایشگاه برای درس علوم می باشد.
 
حیاط مدرسه دارای چمن مصنوعی بوده تا دانش آموزان بتوانند در زمان تفریح به بهترین شکل به استراحت و تفریح بپردازند. در ضمن این مدرسه دارای یک سالن ناهارخوری برای دانش آموزان است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
تصویر گردان