آیین نامه ثبت نام

شیوه نامه ثبت نام

مجموعه مـدارس سـمـر و سـام

سـال تحصیلی 1401-1400

 دانش آموزان حاضر در پیش دبستان و دبستان:

پس از بررسی شورای آموزشی- انضباطی و در صورت احراز شرایط لازم، از والدین برای ثبت‌نام دعوت بعمل می‌آید و اولیای گرامی باید در زمان تعیین شده نسبت به انجام ثبت نام قطعی اقدام نمایند. در صورت عدم ثبت نام در موعد مقرر، دبستان از متقاضیان جدید جایگزین خواهد نمود.

 دانش آموزان ورودی جدید (پیش دبستان پایه اول تا ششم):

مدارس سمر و سام از بین دانش آموزان مستعد برای پایه های پیش دبستان تا ششم، تعداد محدودی را که واجد شرایط هستند از طریق آزمون ورودی و مصاحبه با دانش آموزان و والدین انتخاب می نماید.

 شرایط متقاضیان:

- کسب بالاترین سطح در ارزشیابی توصیفی در تمام دروس (خیلی خوب) در نوبت اول سال تحصیلی جاری

 

  زمـان ثـبـت نـام:

دانش آموزان حاضر در پیش دبستان و دبستان: لغایت 31 اردیبهشت ماه 1400

زمان شروع پیش ثبت نام دانش آموزان ورودی جدید (پایه ی اول تا ششم): 99/12/01

زمان شروع ثبت نام دانش آموزان ورودی جدید (پیش دبستان): 99/12/01

پایان ثبت نام: در صورت تکمیل ظرفیت هر کلاس و هر پایه از پذیرش دانش آموزان معذوریم.

 

 - توضیحات ضروری:

- دانش آموزان ورودی به پایه اول (متولدین نیمه دوم 93 و نیمه اول 94) و دانش آموزان ورودی به پیش دبستان (متولدین نیمه دوم 94 و نیمه اول 95) از طریق مصاحبه ی حضوری با دانش آموز و  پرسش های شفاهی و فعالیت های کتبی ( بر اساس تست وکسلر) انجام می گردد.

- سؤالات برای دانش آموزان ورودی به پایه ی دوم تا ششم در سطح آموخته های درسی از دروس بخوانیم و بنویسیم، ریاضی و علوم و هوش به صورت تستی و تشریحی می باشد.

- تعداد دانش آموزان درهرکلاس برای سال تحصیلی 1401-1400 حداکثر 20 نفر تعیین شده است.

- ساعت تعطیلی مدرسه 14:15 می باشد.

- والدین گرامی می توانند با بهره مندی از زنگ تکلیف (15:15 14:15) و افتراسکول (16:30 15:15) فرزندشان را به مدرسه بسپارند. (بدیهی است شهریه این خدمات جدای از شهریه مدرسه محاسبه می شود.)

- دانش آموزان در زنگ تفریح سوم، از میان وعده استفاده خواهند نمود. (هزینه روی شهریه محاسبه شده است.)

 ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام